Noteikumi

1. Lietošanas noteikumu priekšmets un vispārīgie nosacījumi
1.1 1.1 Šie Photopoint interneta veikala lietošanas noteikumi (turpmāk – Lietošanas noteikumi) nosaka tiesiskās attiecības starp Photopoint interneta veikala, vietne internetā: www.photopoint.lv (turpmāk tekstā – Photopoint), administratoru - Nordic Digital AS (Reģ. Nr. 10240231, adrese: Tööstuse tee 6, Tõrvandi ciemats, Ülenurme pašvaldība, 61715 Tartu apgabals, Igaunija, tālr. +372 733 7700, e-pasts: info@photopoint.lv, turpmāk -  Pārdevējs), un Photopoint lietotāju (turpmāk – Pircējs), kas rodas lietojot Photopoint un šādas lietošanas rezultātā noslēdzot darījumus, kā arī nosaka vispārīgos Photopoint lietošanas nosacījumus.

1.2
Photopoint pakalpojumi paredz iespēju Pircējam Photopoint tīmekļa vietnē ar Pārdevēju slēgt pirkuma un pārdošanas līgumu par preci(-ēm), kas tiek pārdotas Photopoint veikalā (turpmāk Prece/Preces). Turklāt Pircējs var lietot Photopoint tīmekļa lapu, lai izmantotu arī citus Photopoint piedāvātos pakalpojumus. Pilns un detalizēts Photopoint pakalpojumu apraksts un uzskaitījums pieejams Photopoint tīmekļa vietnē: www.photopoint.lv

1.3
Pirms Preču pirkšanas un pārdošanas darījuma noslēgšanas, kā arī izmantojot citus Photopoint pakalpojumus, Pircējs apstiprina, ka viņš/viņa ir izlasījis šos Lietošanas noteikumus, piekrīt tos ievērot, pakļauties tiem, kā arī uzskata tos par saistošiem nosacījumiem darījuma veikšanai ar Pārdevēju. Pircējam, kurš nepiekrīt Lietošanas noteikumiem, nav atļauts ar Pārdevēju noslēgt Preču pirkšanas un pārdošanas darījumu.
1.4 Papildus Lietošanas noteikumiem tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju, kas izriet no Photopoint lietošanas, regulē Igaunijas Republikas likumdošana, pēc kuras Pircējam un Pārdevējam jāvadās arī tādu jautājumu risināšanā, kas nav atrunāti šajos Lietošanas noteikumos.

2. Pirkšanas un pārdošanas darījuma puses
2.1 Pārdevējs, Photopoint administrators, ir komercuzņēmums - Nordic Digital AS (reģ. Nr. 10240231, juridiskā adrese: Tööstuse tee 6, Tõrvandi ciemats, Ülenurme pašvaldība, 61715 Tartu apgabals, Igaunija, tālr. +372 733 7700, e-pasts: info@photopoint.lv)

2.2 Pircējs var būt fiziska persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu, vai jebkura juridiska persona, kas pirms pirkšanas un pārdošanas darījuma noslēgšanas, kā arī citu Photopoint pakalpojumu izmantošanas, ir iepazinusies ar Lietošanas noteikumiem, piekritusi tiem un apņēmusies tiem pakļauties.

2.3 Ja Pircējs ir fiziska persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, Pircējs, noslēdzot pirkšanas un pārdošanas darījumu, apliecina, ka viņa/viņas likumīgais pārstāvis ir apstiprinājis šo starp viņu un Pārdevēju noslēdzamo darījumu saskaņā ar likumdošanas prasībām, vai, ka viņš/viņa veiks darījuma izpildi šim nolūkam izmantojot līdzekļus, kurus piešķīris viņa/viņas likumīgais pārstāvis vai trešā persona ar likumīgā pārstāvja piekrišanu.

3. Preču cenas, pieejamība un informācija
3.1 Visas Photopoint veikalā esošo preču cenas ir norādītas eiro un iekļauj pirkšanas un pārdošanas darījuma noslēgšanas brīdī Igaunijas Republikā spēkā esošo PVN likmi, kā arī citus valsts un pašvaldības noteiktos nodokļus.

3.2
Papildus Preces pirkšanas un pārdošanas cenai, Pircējs apņemas apmaksāt transportēšana maksu par viņa/viņas iegādātās Preces piegādi uz galamērķi (turpmāk – Transportēšanas maksa). Ja Preces galamērķis ir Igaunijas Republikas teritorijā un Preces cena ir vismaz 99 €, Prece tiek piegādāta bez maksas. Ja Preces piegādes galamērķis ir Igaunijas teritorijā, taču Preces cena ir mazāka par 99 €, Transportēšanas maksa ir 5,99 € - ar kurjeru, 2,99 € - ar Omniva, 2,99 € - ar Smartpost un 2,99 € - ar DPD, un šīs maksas lielums nav atkarīgs no iegādāto Preču skaita, svara vai izmēriem. Ja Prece tiek transportēta ārpus Igaunijas Republikas, Transportēšanas maksas lielums ir atkarīgs no galamērķa valsts, kā arī Preces svara un izmēriem. Ja pasūtījuma kopējās izmaksas ir mazākas par 7,99 €, Pircējs apņemas papildus maksāt administrācijas maksu 2 €. Ja Prece tiek transportēta ārpus Igaunijas Republikas, Transporta maksa ir atkarīga no galamērķa valsts, kā arī no Preces svara un izmēra.

3.3
Pārdevējam ir tiesības mainīt Preču cenas jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja Pārdevējs maina Preču cenas pēc tam, kad Pircējs veicis attiecīgās Preces pasūtījumu, Pārdevējs apņemas pārdot Preci Pircējam par cenu, kāda bijusi spēkā pirkšanas un pārdošanas darījuma noslēgšanas brīdī, t.i. brīdī, kad Pircējs veicis apmaksu par Preci šo noteikumu 4.9, 4.10 un 4.11 punktā noteiktajā kārtībā, un pirkšanas un pārdošanas darījums uzskatīts par noslēgtu saskaņā ar šo noteikumu 4.12 punkta prasībām. Gadījumā, ja Pārdevēja izmainītā cena ir izdevīgāka nekā cena, kas bijusi spēkā brīdī, kad Pircējs noslēdzis pirkšanas un pārdošanas darījumu, Pircējam nav tiesību pieprasīt no Pārdevēja atlīdzināt viņam/viņai cenu starpību vai pieprasīt pārdot Preces par izdevīgāku cenu, kas noteikta pēc pirkšanas un pārdošanas darījuma noslēgšanas brīža.

3.4
Ja sakarā ar radušos kļūdu (tehniska kļūme, darbinieka kļūda vai citi apstākļi) Photopoint piedāvātās Preces cena ir nepamatoti zema, salīdzinot ar šīs Preces vidējo tirgus cenu, un Pārdevējs pretī Precei nav norādījis, ka šai Precei piešķirta atlaide, Pārdevējam šo noteikumu 6.10 punktā noteiktajā kārtībā ir tiesības atkāpties no pirkšanas un pārdošanas darījuma, kas noslēgts ar Pircēju par nepareizu cenu, kas radusies šādas tehniskas kļūmes dēļ, ja vien Pārdevējs pirkšanas un pārdošanas darījuma izpildes ietvaros nav jau nosūtījis Preci uz Pircēja piegādes galamērķi.

3.5
Lietojot Photopoint,Pircējam jāņem vērā, ka sakarā ar Photopoint Preču krājumu uzskaites tehniskajām īpatnībām, Preču krājumu atlikumu faktiskais stāvoklis tiek atspoguļots ar noteiktu laika nobīdi, tāpēc var atšķirties no faktiskās situācijas. Tāpat Pircējam jāņem vērā, ka vēlamā Prece Pārdevēja krājumos tiks rezervēta Pircējam tikai pēc tam, kad veikts maksājums par šo Preci saskaņā ar Lietošanas noteikumiem un Pārdevējs par šo Preci izsniedzis rēķinu. Attiecīgi Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējam veicot pasūtījumu vēlamā Prece atzīmēta kā „Prece pieejama”, taču pirkšanas un pārdošanas darījuma noslēgšanas brīdī vēlamā Prece izrādās izbeigusies Pārdevēja noliktavā („Prece nav pieejama”). Šādā gadījumā pirkšanas un pārdošanas darījums automātiski tiek atcelts, un Pārdevējs nenes atbildību par jebkādu kaitējumu, kas, iespējams, Pircējam radies sakarā ar Preces nepieejamību. Tāpat Pārdevējs nenes atbildību gadījumā, kad nekavējoties pēc tam, kad Pircējs veicis apmaksu par Preci, Pārdevējam vēlamā Prece izbeigusies. Šādā gadījumā Pārdevējam ir tiesības atkāpties no pirkšanas un pārdošanas darījuma šo noteikumu 6.10 punktā paredzētajā kārtībā, un Pircējam nav tiesību pieprasīt Pārdevējam ne pirkšanas un pārdošanas darījuma noslēgšanu, ne kompensāciju par iespējamo kaitējumu.

3.6
Lietojot Photopoint, Pircējam jāņem vērā, ka Preces informācijas lapā norādītajiem Preces attēliem ir ilustratīva nozīme un Prece var nedaudz atšķirties no attēlā redzamās Preces. Lai iegūtu pilnu pārskatu par Pircēju interesējošo Preci (t.sk. tehniskajiem parametriem un Preces izskatu), Pircējs ir tiesīgs sazināties ar Pārdevēju, izmantojot Photopoint tīmekļa vietni („Pieprasīt informāciju/atsauksmes”), nosūtot informācijas pieprasījumu uz e-pasta adresi: info@photopoint.lv, zvanot uz bezmaksas uzziņu tālruni: +372 733 7700 vai apmeklējot Photopoint preču apskates telpu (precīzs lokāciju saraksts atrodams Photopoint tīmekļa vietnē sadaļā: Veikali).

4. Pasūtījuma veikšana, pirkšanas un pārdošanas darījuma noslēgšana
4.1 Lai realizētu pirkšanas un pārdošanas darījumu attiecībā uz Pircēja Photopoint veikalā izvēlēto preci, Pircējam vispirms vēlamā Prece jāpievieno tiešsaistes iepirkumu grozam (turpmāk – Iepirkumu grozs), noklikšķinot Preces informācijas lapā saiti „Pievienot iepirkumu grozam”. Ja Pircējs vēlas iegādāties arī citas Preces tā paša pirkšanas un pārdošanas darījuma ietvaros, Pircējam jāveic iepriekš aprakstītā darbība attiecībā uz katru Preci, kuru viņš/viņa vēlas iegādaties.

4.2 Pēc tam, kad Prece(s) izvēlēta(s) un pievienota(s) Iepirkumu grozam, Pircējam jānoklikšķina saite „Skatīt iepirkumu grozu”, lai turpinātu ar pirkšanas un pārdošanas darījuma noformēšanu. Iepirkumu grozā Pircējs var gan palielināt, gan samazināt iegādājamo Preču skaitu, kā arī izņemt Preces no Iepirkumu groza. Lai apstiprinātu Iepirkumu grozā veiktās izmaiņas, Pircējam jānospiež saite „Atjaunot iepirkumu grozu”.

4.3 Iepirkumu grozam pievienoto Preču cenām tiek piemērota Transportēšanas maksa saskaņā ar šo noteikumu 3.2 punkta nosacījumiem, kas tiek automātiski pievienota summai, kas Pircējam jāmaksā par Precēm.

4.4 Ja Pircējs ir pieņēmis lēmumu iegādāties izvēlētās Preces un vēlas noformēt pirkšanas un pārdošanas darījumu, viņam/viņai jānoklikšķina saite „Piekrītu apmaksāt pasūtījumu”.

4.5 Iesniedzot pasūtījumu, Pircējam jāizvēlas maksāšanas veids par iegādājamām Precēm un jānoklikšķina saite „Veikt pasūtījumu”. Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem maksāšanas veidiem:
4.5.1 tiešsaistes banku sistēma (Bankas saites poga), izvēloties kredītiestādi, kuras tiešsaistes banku sistēmu Pircējs vēlas izmantot norēķinoties par Preci;
4.5.2 rēķins (Rēķina poga);
4.5.3 kredītkarte (Kredītkartes poga);
4.5.4 izmantojotSvea Finantseerimine OÜ piedāvāto nomaksas iespēju („Photopoint pārdošana uz kredīta” poga).

4.6 Kad izvēlēts maksāšanas veids, Pircējam jāfinalizē viņa/viņas pasūtījums, norādot savu personisko informāciju tiešsaites veidlapā (vārds, uzvārds, piegādes galamērķis: pilsēta, adrese, pasta indekss; kontaktālrunis, e-pasta adrese; juridiskas personas gadījumā jānorāda: tās nosaukums, reģistrācijas numurs, piegādes galamērķis, pārstāvja vārds, uzvārds).

4.7 Pircējs piešķir Photopoint tiesības apstrādāt un uzglabāt viņa/viņas personisko informāciju, kas tikusi iesniegta Photopoint. Pārdevējs Pircēja iesniegto personisko informāciju var izmantot tikai pasūtījuma izpildes nolūkiem, problēmsituāciju risināšanai, kas radušās saistībā ar pasūtījuma izpildi, veicot uzņēmuma tirgus izpēti ar mērķi uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, izstrādājot jaunas pakalpojumu un preču cenu noteikšanas stratēģijas, kā arī daloties ar pakalpojumu sniedzēja jaunumiem. Pārdevējs garantē, ka jebkura personiskā informācija, ko Pircējs iesniedzis Photopoint lietošanas vai pirkšanas un pārdošanas darījuma noslēgšanas laikā, tiek uzskatīta par konfidenciālu informāciju.

4.8 Aizpildot pasūtījuma formu, Pircējam, lai noslēgtu pirkšanas un pārdošanas darījumu, jāatzīmē lodziņš „Esmu izlasījis www.photopoint.lv lietošanas noteikumus un piekrītu tiem pakļauties”, tādējādi Pircējs apliecina, ka viņš/viņa ir izlasījis šos Noteikumus un nosacījumus un piekrīt pirkšanas un pārdošanas darījuma noslēgšanai saskaņā ar šajos Noteikumos un nosacījumos izvirzītajām prasībām. Ja nepieciešams, Pircējs var izdrukāt šos Noteikumus un nosacījumus vai saglabāt tos digitālā veidā uz sava datu nesēja.

4.9 Pēc tam, kad Pircējs pasūtījuma formā norādījis savu personisko informāciju, viņam/viņai jānoklikšķina saite „Maksāt”, ja pirms tam izvēlēta bankas saites iespēja (sk. 4.5 punktu), ar ko Pircējs tiks novirzīts uz izvēlēto tiešsaites bankas sistēmu. Izpildot maksājumu caur savu izvēlēto tiešsaistes bankas sistēmu, Pircējam jānospiež poga „Atpakaļ pie tirgotāja”, pēc kā Pārdevējs saņems apstiprinājumu no bankas par Pircēja veikto Preces apmaksu.

4.10 Ja Pircējs ir izvēlējies Rēķina iespēju (sk. 4.5.2 punktu), pēc personiskās informācijas norādīšanas viņam/viņai jānoklikšķina saite „Apstiprināt pasūtījumu”, pēc kā Pardevējs nosūtīs pdf. formāta rēķinu par Preci uz pasūtījuma formā norādīto Pircēja e-pastu. Lai noslēgtu pirkšanas un pārdošanas darījumu, Pircējs apņemas apmaksāt Pārdevēja nosūtīto rēķinu, izmantojot sev vēlamo apmaksas veidu.

4.11 Preces pirkšanas un pārdošanas darījums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu pēc tam, kad Pircējs ir akceptējis šos Lietošanas noteikumus un veiksmīgi noformējis pasūtījumu. Pārdevējam ir pienākums piegādāt Preci tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis šo Lietošanas noteikumu 4.9 punktā aprakstīto apstiprinājumu par pilnu Preces apmaksu vai 4.10 punktā minētais rēķins ir pilnībā apmaksāts, un rēķinā norādītā naudas summa ir pilnā apjomā ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā. Pārdevējs neveic Preces piegādi Pircējam pirms pilna maksājuma saņemšanas par Preci. Līdzko pasūtījums ir veiksmīgi noformēts, un pirkšanas un pārdošanas līgums ir noslēgts, Pārdevējs nosūta elektronisku pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

4.12 Ja Pircējs 3 kalendāra dienu laikā no pasūtījuma noformēšanas brīža neveic apmaksu par tajā norādīto Preci, Pārdevējs atceļ pasūtījumu, un starp Pircēju un Pārdevēju pirkšanas un pārdošanas darījums netiek īstenots.

5. Pasūtījuma izpilde
5.1 Pēc šo noteikumu 4.11 punktā minētās informācijas par pirkšanas un pārdošanas darījumu saņemšanas,Pārdevējs apņemas nekavējoties uzsākt pirkšanas un pārdošanas darījuma izpildi, izsniedzot pirkšanas un pārdošanas darījumā minēto Preci transportēšanas uzņēmumam piegādei uz Pircēja norādīto galamērķi.

5.2 Pircēja iegādātā Prece tiek piegādāta uz Pircēja norādīto galamērķi Igaunijas Republikas teritorijā laika periodā, kas norādīts Preces informācijas lapas cilnē „pieejamība”. Prece tiek nodota Pircējam darba dienās no 09:00 līdz 17:00.

5.3 Preci ir iespējams pasūtīt uz šajā sarakstā uzskaitītajām valstīm. Preces piegādes laiks Eiropas Savienībā parasti ir 37 darba dienas. Pasūtot Preci ārpus Eiropas Savienības, Preces piegādes laiks parasti ir 1430 darba dienas. Preces pieejamība, specifikācijas vai raksturlielumi var pagarināt piegādes laiku, tādā gadījumā Pārdevējam par šādu faktu jāinformē Pircējs. Preces piegādes izmaksas sedz Pircējs.

5.4 Gadījumā, ja noslēdzot pirkšanas un pārdošanas darījumu tiek konstatēts, ka Pircēja iegādātā Prece nav Pārdevēja noliktavā, to nepieciešams atsevišķi pasūtīt no piegādātāja, un kļūst skaidrs, ka Preci nav iespējams piegādāt Lietošanas noteikumos paredzētajā termiņā, vai jebkurā citā gadījumā, kad Prece nevar tikt piegādāta noteiktajā termiņā no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs par to brīdina Pircēju 2 darba dienu laikā no Preces piegādes problēmas atklāšanas brīža. Pārdevējs brīdina Pircēju vai nu zvanot uz pasūtījuma formā norādīto kontakttālruni vai rakstot uz norādīto e-pasta adresi, kā arī informē par jauno aptuveno Pircēja pasūtītās Preces piegādes datumu.

5.5 Ja Preces piegādes kavējums uz piegādes galamērķi vai jebkurš cits ar to saistīts pārpratums radies dēļ Pircēja pasūtījuma noformēšanas laikā neprecīzi sniegtās personiskā informācijas, Pārdevējs nenes atbildību par šādu kavējumu, un Pircējam nav tiesību atkāpties no pirkšanas un pārdošanas darījuma šo noteikumu 6.1 punktā paredzētajā kārtībā.

5.6 Transportēšanas uzņēmuma pārstāvim jānodod Pircējam iegādātā Prece kopā ar pavaddokumentu. Pirms pavaddokumenta parakstīšanas, Pircējam jāpārbauda Prece un jebkādu ārēju bojājumu esamība, jāveic attiecīga, pēc iespējas detalizētāka atzīme pavaddokumentā. Pircējam jāinformē Pārdevējs par neatbilstošu Preci, nosūtot e-pastu uz: info@photopoint.lv vai zvanot uz Pārdevēja atbalsta dienesta tālruni: +372 733 7700. Pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējam jāveic Preces apmaiņa, ja tās iepakojums ir bojāts transportēšanas uzņēmuma vainas dēļ.

5.7 Saņemot Preci un sākot to lietot, Pircējam jāpārliecinās, ka viņš/viņa Preces iepakojumu atver uzmanīgi, nenodarot tam nekādus bojājumus ar mērķi saglabāt iepakojumu, ražotāja uzlīmes un sērijas numurus neskartus. Tas nepieciešams, lai mazinātu riskus saskaņā ar šo noteikumu 6.8 punkta nosacījumiem, gadījumā, ja Pircējs vēlas atkāpties no līguma nosacījumiem.

6. Atkāpšanās no pirkšanas un pārdošanas līguma
6.1 Pircējam ir tiesības atkāpties no pirkšanas un pārdošanas līguma šo noteikumu 5.4 punktā minētajā gadījumā, t.i. gadījumā, kad starp Pircēju un Pārdevēju noslēgts pirkšanas un pārdošanas darījums saskaņā ar šo noteikumu 4.11 punkta nosacījumiem, taču Preces piegāde uz Pircēja norādīto piegādes galamērķi pārsniedz Lietošanas noteikumos norādīto laika periodu, ko izraisījuši ar Pārdevēju saistīti apstākļi. Pircējam ir tiesības atkāpties no šāda līguma 3 darba dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs informējis par Preces piegādes kavējumu un tā iemesliem, iesniedzot Pārdevējam attiecīgu atteikuma iesniegumu rakstiski reproducējamā formātā.

6.2 Pircējs, kurš ir fiziska persona, ir tiesīgs atkāpties no pirkšanas un pārdošanas līguma 14 kalendāra dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. Pircējs apstiprina Preces saņemšanas faktu, parakstoties un norādot datumu pavaddokumentā. Prece tiek uzskatīta par izņemtu no automatizētā paku termināla, līdzko Pircējs atver pakas termināli. Lai atkāptos no pirkšanas un pārdošanas līguma, Pircējam noteiktā laika periodā jānosūta Pārdevējam atteikuma iesniegums rakstiski reproducējamā veidā. Šajā iesniegumā Pircējam jānorāda, vai viņš/viņa, atkāpjoties no līguma, vēlas saņemt atpakaļ no Pārdevēja par Preci samaksāto summu vai apmainīt Preci pret kādu citu Pārdevēja piedāvāto Preci. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs var izmantot standarta atteikuma iesniegumu, kas pievienots Lietošanas noteikumu 1. pielikumā. Preces atgriešana tiek uzskatīta par laicīgi izpildītu, ja Pircējs nosūtījis atpakaļ Preci, kas ir attiecīgā līguma priekšmets, laika periodā, kas norādīts šī punkta pirmajā teikumā.

6.3 Pircējam nav tiesību atkāpties no pirkšanas un pārdošanas līguma šo noteikumu 6.2 punktā paredzētajā kārtībā, ja Prece, kas ir šī līguma priekšmets, atbilst vienam no šiem kritērijiem:
6.3.1 prece, kuras vērtība ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, ko Pārdevējs nevar ietekmēt, un kas var atklāties atteikšanās laikā;
6.3.2 prece, kas ražota ņemot vērā Pircēja personiskās vajadzības;
6.3.3 prece, kas ražota pēc īpašiem Pircēja norādījumiem;
6.3.4 prece, kas ātri bojājas vai kurai ātri beidzas derīguma termiņš;
6.3.5 audio un video ieraksti vai datoru programmatūras, ja Pircējs atvēris iepakojumu;
6.3.6 prece slēgtā iepakojumā, kas nav piemērota atgriešanai veselības aizsardzības vai higiēnas apstākļu dēļ, ja iepakojums piegādes brīdī ticis atvērts;
6.3.7 steidzams remonta vai apkopes darbs, ja Pircējs veicis izsaukumu;
6.3.8 prece, kas pēc savas būtības nodošanas brīdī ir sajaukta vai savienota ar citām precēm tādā veidā, ka tās vairāk nav iespējams atdalīt;
6.3.9 avīze, žurnāls vai cits periodiskais izdevums.

6.4 Gadījumā, ja Pircējs atkāpjas no līguma, Pārdevējs apņemas Pircējam atgriezt Pircēja samaksāto Preces pirkuma un Transportēšanas maksu, kas atbilst lētākajam Pārdevēja nodrošinātajam Preces piegādes veidam. Ja Pircējs ir izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no Pārdevēja piedāvātā lētākā piegādes veida, Pārdevējam nav pienākuma atgriezt Pircējam naudas summu, kas pārsniedz lētākā piegādes veida izmaksas. Pārdevējs ir tiesīgs atteikties no jebkādu atmaksājumu veikšanas, kamēr Pircējs nav atgriezis pirkšanas un pārdošanas līguma Preci vai iesniedzis pierādījumu, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ.

6.5 Pārdevējam par atgriezto Preci jāpārskaita summa uz Pircēja norādīto bankas kontu ne vēlāk kā 14 kalendāra dienu laikā no atteikuma iesnieguma saņemšanas brīža, ar nosacījumu, ka Pircējs šajā pašā laika periodā ir Pārdevējam atgriezis Preci vai iesniedzis Pārdevējam pierādījumu, ka viņš/viņa ir nosūtījis Preci atpakaļ Pārdevējam, Prece atbilst šo noteikumu 6.6 punkta prasībām un nav nekāda pamata samazināt Pircējam atgriežamo summu vai veikt tās ieskaitu saskaņā ar šo noteikumu 6.8 punkta nosacījumiem.

6.6 Precei, kuru Pircējs atgriež, jābūt pilnīgai (Preces iepakojumā jābūt visiem priekšmetiem, tajā skaitā iepakojumam un papildu priekšmetiem). Preci jāatgriež nesabojātā oriģināliepakojumā.  Ja Prece ir iegādāta akcijas ietvaros, kur tai pievienota cita papildu prece, Pircējam jāatgriež viss komplekts, t.i. gan Prece, gan citas papildu preces.

6.7 Pircējam jāsedz visas tiešās izmaksas, kas saistītas ar Preces atgriešanu. Pircējam jāsedz Preces atgriešanas Transportēšanas maksa, izņemot gadījumus, kad Prece neatbilst Photopoint veikalā norādītajam aprakstam. Pircējam, atsakoties no līguma, jāsedz izmaksas, kas attiecas uz Preces atgriešanu vai paņemšanu gadījumos, kad, ņemot vērā Preces raksturu, tā nevar tikt atgriezta izmantojot standarta pasta pakalpojumus.

6.8 Ja Pircēja atgrieztā Prece (un/vai Preces iepakojums) ir sabojājusies, tikusi bojāta vai salauzta, un šādu pasliktināšanu/bojājumu izraisījuši apstākļi, kas izriet no Pircēja, Pārdevējam ir tiesības kompensēt samazināto Preces vērtību attiecībā pret summu, kas tikusi samaksāta par Preci un kas būtu jāatgriež Pircējam. Pircējs ir atbildīgs par samazināto Preces vērtību, ja vērtības samazināšanos ir izraisījis Preces lietošanas veids, kas atšķiras no veida, kāds pieļaujams lai izpētītu Preces būtību, īpašības un funkcionēšanu. Lai lietotu Preci pieļaujamā veidā, Pircējam jāapietas ar Preci un jālieto to tikai tādā veidā, kāds pieļaujams iegādājoties preci mazumtirdzniecības veikalā.

6.9 Lai veiktu ieskaitu, Pārdevējam jānosūta Pircējam ieskaita pieteikums uz Pircēja pasūtījuma veikšanas laikā norādīto e-pasta adresi. Ja Pircējs nepiekrīt ieskaita pieteikumā norādītajam vērtības samazinājumam, Pircējam ir tiesības piesaistīt neatkarīgu ekspertu, lai noteiktu Preces samazinājuma vērtību. Izdevumus, kas saistīti ar eksperta novērtējumu, jāsedz Pircējam un Pārdevējam vienādās daļās, izņemot gadījumus, kad ekspertu vērtējums skaidri parādījis vienas puses pozīcijas nepamatotību. Šādā gadījumā ekspertu darba izmaksas jāsedz tai pusei, kuras pozīcija skaidri izrādījusies nepamatota.

6.10 Pārdevējam ir tiesības atkāpties no pirkšanas un pārdošanas līguma šo noteikumu 3.4 punktā minētajā gadījumā, t.i. gadījumā, kad tehniskas kļūmes dēļ Photopoint piedāvātās Preces cena norādīta nepamatoti zema, salīdzinot ar šīs Preces vidējo tirgus cenu, un Pārdevējs pretī Precei nav norādījis, ka šai Precei piešķirta atlaide, kā arī Pārdevējs pirkšanas un pārdošanas darījuma izpildes ietvaros vēl nav nosūtījis Preci uz Pircēja piegādes galamērķi. Tāpat Pārdevējam ir tiesības atkāpties no pirkšanas un pārdošanas darījuma šo noteikumu 3.5 punktā minētajā gadījumā, t.i. gadījumā, kad nekavējoties pēc tam, kad Pircējs veicis apmaksu par Preci, Pārdevējam Pircēja vēlamā Prece izbeigusies noliktavā. Pārdevējam ir tiesības atkāpties no iepriekš uzskaitītajiem darījumiem 3 darba dienu laikā no brīža, kad uzzināts par darījumu, iesniedzot Pircējam attiecīgu rakstiski reproducējumu pieteikumu (vēlams nosūtot uz Pircēja norādīto e-pasta adresi). Atkāpjoties no pirkšanas un pārdošanas darījuma, Pardevējs apņemas ne vēlāk kā 10 kalendāra dienu laikā atgriezt Pircējam tā samaksāto Preces pirkšanas un pārdošanas darījuma summu kopā ar Transportēšanas maksu.

6.11 Papildus šo noteikumu 6.1, 6.2 un 6.10 punktā noteiktajām tiesībām atkāpties no līguma, Pircējam un Pārdevējam ir tiesības izmantot arī citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus saskaņā ar likumdošanu gadījumos, kad pārkāpti Lietošanas noteikumi vai konstatēta Preces neatbilstība.

7. Pārdevēja atbildība par preču neatbilstību un ražotāja komerciālā garantija

7.1 Līguma noteikumu un nosacījumu ietvaros Pārdevējs nes atbildību par Preces defektiem un neatbilstību, kas atklājusies 2 gadu laikā no Preces piegādes brīža Pircējam. Pirmo sešu mēnešu laikā no Preces piegādes brīža Pircējam, tiek pieņemts, ka defekts jau ir bijis esošs piegādes laikā.

7.2 Pārdevējam jāatbild uz Pircēja sūdzību 15 dienu laikā rakstiski vai formātā, ko ir iespējams reproducēt rakstiskā veidā.

7.3 Gadījumā, ja Precei atklājas defekti, par kuriem Pārdevējs nes atbildību, Pārdevējam jāsalabo vai jāaizvieto defektīvā Prece. Tai pašā laikā Pircējam ir pienākums atgriezt defektīvo preci Pārdevējam. Gadījumā, ja Preci salabot vai aizvietot nav iespējams, Pārdevējam jāatgriež Pircējam visas ar tirdzniecības līgumu saistītās maksas pēc tam, kad Pircējs ir atgriezis defektīvo Preci Pārdevējam.

7.4 Pārdevējs nav atbildīgs par Precei konstatējiem defektiem, kas radušies Pircēja vainas vai nepareizas Preces lietošanas rezultātā.

7.5 Papildus šo noteikumu 7.1 punktā noteiktajai Pārdevēja atbildībai, Prece var tikt kompensēta Preces ražotāja nodrošinātās komerciālās garantijas ietvaros. Šādas garantijas detalizēts saturs, ilgums, piemērojamības joma, kā arī citi nosacījumi, izklāstīti attiecīgā Preces ražotāja komerciālās garantijas noteikumos. Lai iegūtu informāciju par Preces ražotāja komerciālās garantijas pieejamību un precīziem tās nosacījumiem, Pircējam ir tiesības sazināties ar Pārdevēju, izmantojot Photopoint tīmekļa vietni („Pieprasīt informāciju/atsauksmes”), nosūtot informācijas pieprasījumu uz e-pasta adresi: info@photopoint.lv, zvanot uz bezmaksas uzziņu tālruni: +372 733 7700 vai apmeklējot Photopoint preču apskates telpu (precīzs lokāciju saraksts atrodams Photopoint tīmekļa vietnē).

8. Lietošanas noteikumu izmaiņas, atbildība, strīdu izšķiršana, autortiesības

8.1
Visas Photopoint darbu autortiesības pieder Pārdevējam vai arī Pārdevējs ir iepriekš ieguvis attiecīgu izmantošanas atļauju. Autortiesības tāpat attiecas arī uz šiem Lietošanas noteikumiem.

8.2 Pirkšanas un pārdošanas darījuma noslēgšanas brīdī Pircējam ir tiesības saglabāt šos Lietošanas noteikumus, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu to reproducējamību uz ilgstoši lietojama datu nesēja. Saglabāšana iespējama nospiežot pogu „Saglabāt”, kas atrodama šo Lietošanas noteikumu augšējā labajā stūrī.

8.3 Pārdevējam ir tiesības vienpusēji pilnībā vai daļēji mainīt šos Lietošanas noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža Photopoint tīmekļa vietnē: www.photpoint.ee. Ja Pircējs veicis pasūtījumu pirms Lietošanas noteikumu izmaiņas stājušās spēkā, Pircēja un Pārdevēja tiesiskajām attiecībām piemērojami Lietošanas noteikumi, kas bijuši spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī, ja vien nav noteikts savādāk saskaņā ar likumdošanu vai šiem Lietošanas
noteikumiem.

8.4 Puses šo Lietošanas noteikumu ietvaros ir atbildīgas viena pret otru par jebkuru kaitējumu, ko izraisījusi Lietošanas noteikumu pārkāpšana, tādos gadījumos un tādā apjomā, kā to paredz Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti. Pārdevējs nav atbildīgs par Pircējam nodarītu kaitējumu vai kavētu Preces piegādi, ja šāds kaitējums vai kavējums radies no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru iestāšanos Pārdevējs neparedzēja un nevarēja paredzēt (Force Majeure).

8.5 Jebkuri strīdi, kas radušies starp Pircēju un Pārdevēju Photopoint lietošanas vai pirkšanas un pārdošanas darījumu noslēgšanas rezultātā, Pusēm jāmēģina risināt pārrunu ceļā. Gadījumā, ja neizdodas panākt vienošanos, Pircējam ir tiesības vērsties pēc viņa/viņas tiesību aizsardzības Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai tiesā. Vēršoties tiesā, Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies, ka strīds tiks izskatīts tiesā Pārdevēja atrašanās vietā.

8.6 Ja Pircējs ir juridiska persona vai individuālais komersants, uz pirkšanas un pārdošanas līgumu neattiecas īpašie patērētāju tiesību noteikumi (tā saucamie patērētāju aizsardzības noteikumi).