Kasutustingimused

1. Kasutustingimuste objekt ja üldsätted
1.1 Käesolevad Photopoint e-kaupluse kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.photopoint.ee asuva Photopoint e-kaupluse (edaspidi Photopoint) haldaja, kelleks on Nordic Digital AS (registrikood 10240231, asukoht Tööstuse tee 6, Tõrvandi alevik, Ülenurme vald, 61715 Tartumaa, tel 800 3686, e-post info@photopoint.ee, edaspidi Müüja), ja Photopoint`i kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi Photopoint`i kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti Photopoint`i kasutamise üldtingimusi.

1.2
Photopoint`i teenus hõlmab endas võimalust Ostjal sõlmida Photopoint`i internetikeskkonnas Müüjaga ostu-müügileping Photopoint`is müüdava(te) asja(de) (edaspidi Kaup/Kaubad) suhtes. Lisaks sellele on Ostjal võimalik Photopoint`i internetikeskkonnas kasutada ka muid Photopoint`is pakutavaid teenuseid. Täpsem ja täielik Photopoint`i teenuste loetelu ja kirjeldus on ära toodud Photopoint`i koduleheküljel www.photopoint.ee.

1.3
Enne Kauba suhtes ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid Photopoint`i teenuseid kasutades kinnitab Ostja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuval Ostjal on keelatud Müüjaga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.

1.4
Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi Photopoint`i kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Müüjal ja Ostjal lähtuda ka Tingimustes eraldi reguleerimata jäänud küsimustes.

2. Ostu-müügitehingu pooled
2.1 Müüja on Photopoint`i haldajaks olev äriühing ärinimega Nordic Digital AS (registrikood 10240231, asukoht Tööstuse tee 6, Tõrvandi alevik, Ülenurme vald, 61715 Tartumaa, tel 800 3686, e-post info@photopoint.ee).

2.2
Ostjaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid Photopoint`i teenuseid kasutamist kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

2.3
Juhul, kui füüsilisest isikust Ostja on alla 18-aastane, kinnitab Ostja ostu-müügitehingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

3. Kaupade hinnad, kättesaadavus ja tooteinfo
3.1 Kõikide Photopoint`is müüdavate Kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

3.2
Lisaks Kauba ostu-müügihinnale kohustub Ostja tasuma ka tema poolt ostetava Kauba sihtkohta toimetamisega kaasneva transpordikulu (edaspidi Transpordikulu). Kui Kauba sihtkoht asub Eesti Vabariigis ja kauba maksumus on vähemalt 49€, on Kauba transport tasuta. Kui Kauba sihtkoht asub Eesti Vabariigis ja kauba maksumus on alla 49€, on Transpordikulu suuruseks Omniva kulleriga 4.99€ , Smartpostiga 2.99€ ja Omniva pakiautomaaditeenusega 2.99€ ning see ei sõltu ostetava Kauba kogusest, kaalust ega suurusest. Kauba toimetamisel väljapoole Eesti Vabariiki sõltub Transpordikulu suurus sihtkohariigist, Kauba kaalust ja suurusest.

3.3
Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Kaupade hindu. Juhul, kui Müüja muudab Kaupade hindu pärast Ostja poolt Kauba suhtes tellimuse esitamist, kohustub Müüja müüma Kauba Ostjale hinnaga, mis kehtis Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel, s.o hetkel, kui Ostja tasus Kaupade eest kooskõlas Tingimuste p-ga 4.9., 4.10. või 4.11. ning ostu-müügitehing loeti vastavalt tingimuste p-le 4.12. sõlmituks. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Ostjal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe hüvitamist või Kauba müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.

3.4
Juhul, kui tehnilise vea tõttu on Photopoint`is pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, siis on Müüjal õigus Tingimuste p-s 6.10. sätestatud tingimustel taganeda sellise tehnilise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga Ostja poolt sõlmitud ostu-müügitehingust eeldusel, et Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud.

3.5
Ostja peab Photopoint`i kasutades arvestama, et Photopoint`i Kaupade laoseisu arvestamise tehnilise eripära tõttu kajastab Kaupade laoseis tegelikku olukorda ajalise nihkega ja võib tegelikust seisust erineda. Samuti peab Ostja arvestama, et tema poolt soovitav Kaup broneeritakse Müüja laoseisust Ostjale alles pärast Kauba eest tasumist Tingimustes sätestatud tingimustel ja Müüja poolt Kauba kohta arve vormistamist. Seetõttu ei vastuta Müüja selle eest, kui Ostja poolt tellimust alustades on tema poolt soovitud Kaup märgitud kui „Toode on laos“, kuid ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüja laost otsa saanud („Otsas“). Viimasel juhul ostu-müügitehingut Müüja ja Ostja vahel sellise Kauba suhtes ei sõlmita ning Müüja ei vastuta sellest Ostjale tekkida võivate võimalike kahjude eest. Samuti ei vastuta Müüja olukorras, kus vahetult pärast Ostja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Sellisel juhul on Müüjal õigus ostu-müügitehingust Tingimuste p-s 6.10. sätestatud tingimustel taganeda ning Ostjal ei ole sellises olukorras õigust nõuda Müüjalt ostu-müügitehingu täitmist ega ka võimalike kahjude hüvitamist.

3.6
Ostja on kohustatud Photopoint`i veebikeskkonda kasutades arvestama, et Kauba tooteinfo leheküljel kuvatavad tootefotod on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda Kauba tegelikust väljanägemisest. Ostjat huvitava Kauba kohta täieliku ülevaate saamiseks on Ostjal õigus nõuda Müüjalt täiendavat asjakohast teavet vormipostituse (Photopoint`i veebilehel „Infopäring“), reaalajas toimiva sõnumivestluse (Photopoint`i veebilehe all paremas nurgas), e-posti (info@photopoint.ee), tasuta infotelefoni 800 3686 või Photopoint`i kauplussalongi (asukohad Photopoint`i veebilehel „Kauplused“) kaudu.

3.7 Photopoint eestikeelse veebikeskkonna kasutamisega annab Ostja nõusoleku Kaupade info kuvamiseks muus keeles (st mitte eesti keeles). Kui Ostja soovib Kauba kohta täiendavat informatsiooni või võõrkeelne teave jääb arusaamatuks, siis on Ostjal õigus nõuda Müüjalt täiendavat asjakohast eestikeelset teavet vormipostituse (Photopoint`i veebilehel „Infopäring”), reaalajas toimiva sõnumivestluse (Photopoint`i veebilehe all paremas nurgas),  e-posti (info@photopoint.ee), tasuta infotelefoni 800 3686 või Photopoint`i kauplussalongi (asukohad Photopoint`i veebilehel „Kauplused”) kaudu. Kui Ostjale ei ole vastuvõetav võõrkeelse info eelkirjeldatud viisil kuvamine, siis on Ostjal keelatud Photopoint`ist sellise Kauba tellimine.

4. Tellimuse vormistamine, ostu-müügitehingu sõlmimine
4.1 Ostja poolt Photopoint`is välja valitud Kauba suhtes ostu-müügitehingu sooritamiseks tuleb Ostjal esmalt lisada soovitav Kaup virtuaalsesse ostukorvi (edaspidi Ostukorv), klikkides selleks Kauba tooteinfo leheküljel asuvale lingile „Lisa ostukorvi“. Juhul, kui Ostja soovib sama ostu-müügitehingu raames osta veel Kaupu, peab ta eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava Kauba puhul.

4.2 Olles soovitud Kauba(d) välja valinud ja Ostukorvi lisanud, peab Ostja ostu-müügitehinguga edasiminemiseks klikkima lingile „Vaata ostukorvi sisu“. Ostjal on Ostukorvis võimalik suurendada või vähendada ostetavate Kaupade kogust, samuti Kaupu Ostukorvist eemaldada. Ostukorvis tehtud muudatuse kinnitamiseks peab Ostja klikkima nupule “Uuenda ostukorvi“.

4.3 Ostja poolt Ostukorvi lisatud Kaupade hinnale lisandub vastavalt Tingimuste p-s 3.2. sätestatule ka Transpordikulu, mis liidetakse automaatselt Ostja poolt Kaupade eest tasumisele kuuluvale hinnale.

4.4 Kui Ostja on tema poolt ostetavad Kaubad lõplikult välja valinud ja soovib ostu-müügitehingu teostamisega edasi minna, tuleb tal klikkida lingile „Esita tellimus“

4.5 Tellimuse esitamisel peab Ostja valima ostetavate Kaupade eest maksmise viisi, misjärel peab Ostja klikkima nupul „Vormista tellimus“. Makseviiside puhul on Ostjal võimalik valida, kas ta tasub Kauba eest:

4.5.1 internetipanga kaudu (nupp „Pangalink“), valides endale sobiva krediidiasutuse, kelle internetipanga vahendusel ta soovib Kauba eest tasuda;

4.5.2 arvega (nupp „Arvega“);

4.5.3 krediitkaardiga (nupp "Krediitkaart");

4.5.4 Svea Finantseerimine OÜ poolt pakutava järelmaksuga (nupp "Photopointi järelmaks").

4.6 Pärast maksmise viisi valimist peab Ostja vormistama oma tellimuse, täites ära virtuaalse ankeedi oma isikuandmetega (eesnimi, perekonnanimi, Kauba sihtkoht: linn, aadress, postiindeks; kontakttelefon, e-posti aadress, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku ärinimi, registrikood, Kauba sihtkoht, esindaja ees- ja perekonnanimi).

4.7 Ostja annab Photopoint`ile õiguse tema poolt Photopoint`i sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Müüja kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid üksnes tellimuse täitmiseks, tellimuse täitmisel esinenud probleemide lahendamiseks, ettevõtte turu-uuringute teostamiseks pakutava teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, uute teenuste ja teenuste hinnastamise kujundamiseks ning teenusepakkuja uudistest teavitamiseks. Müüja kinnitab, et kõiki Photopoint`i kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

4.8 Tellimuse ankeeti täites peab Ostja ostu-müügilepingu sõlmimiseks märkima „linnukese“ kasti „Olen tutvunud www.photopoint.ee kasutajatingimustega ja nõustun neid täitma“, millega kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ja nõustub neis sätestatud tingimustel Müüjaga ostu-müügilepingut sõlmima. Soovi korral on Ostjal võimalus Tingimused välja printida või salvestada need digitaalsel kujul enda andmekandjale.

4.9 Pärast ankeedi täitmist isikuandmetega tuleb Ostjal juhul, kui ta on makseviisiks valinud „Pangalingi“ (Tingimuste p 4.5.1.), klikkida lingile „Soorita makse“, misjärel suunatakse Ostja tema poolt valitud internetipanka. Peale makse sooritamist internetipangas peab Ostja klikkima nupul „Tagasi kaupmehe juurde“, mille järel saab Müüja pangast kinnituse Ostja poolt Kauba tasumise kohta.

4.10 Juhul, kui Ostja on makseviisiks valinud „Arve“ (Tingimuste p 4.5.2.), tuleb tal pärast ankeedi täitmist isikuandmetega klikkida lingile „Kinnita tellimus“, misjärel saadab Müüja Ostja poolt ankeedis märgitud e-posti aadressile Kauba kohta pdf-formaadis arve. Ostu-müügitehingu sõlmimiseks kohustub Ostja Müüja poolt saadetud arve enda poolt valitud viisil tasuma.

4.11 Ostja ja Müüja vahel loetakse Kauba suhtes ostu-müügitehing sõlmituks hetkest, kui Ostja on nõustunud Tingimustega ning Ostja on tellimuse edukalt sooritanud. Müüjal tekib  Kauba kohaletoimetamise kohustus üksnes juhul, kui Müüja on saanud Tingimuste p-s 4.9. kirjeldatud kinnituse Kauba eest täieliku tasumise kohta või kui Tingimuste p-s 4.10. mainitud arve on tasutud ning arvel sätestatud summa on täies ulatuses krediteeritud Müüja pangakontol. Enne Kauba eest täielikku tasumist Müüja Kaupa Ostjale kohale ei toimeta. Eduka tellimuse sooritamise ja ostu-müügilepingu sõlmimise korral saadab Müüja Ostja poolt märgitud e-posti aadressile elektroonilise tellimuse kinnituse.

4.12 Kui Ostja ei ole 3 kalendripäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses toodud Kauba eest, tühistab Müüja tellimuse ning ostu-müügilepingut Ostja ja Müüja vahel Kauba suhtes ei sõlmita.

5. Tellimuse täitmine
5.1 Müüja kohustub koheselt pärast Tingimuste punkti 4.11. kohaselt ostu-müügitehingu sõlmimise kohta informatsiooni saamist asuma ostu-müügitehingut täitma, väljastades ostu-müügitehingu objektiks oleva Kauba Ostja poolt märgitud sihtkohta toimetamiseks transpordiettevõttele.

5.2 Ostja ostetud Kaup toimetatakse Ostja poolt märgitud Eesti Vabariigis asuvasse sihtkohta Kauba kirjelduse alamenüüs “Saadavus” märgitud tarneaja jooksul ning Kauba üleandmine Ostjale toimub tööpäeviti ajavahemikus 09:00-17:00.

5.3 Kaupa on võimalik tellida käesolevas loetelus nimetatud riikidesse. Euroopa Liidu piires on tellitud Kauba tarneaeg üldjuhul 3 - 7 tööpäeva. Väljapoole Euroopa Liitu tellimisel on Kauba tarneaeg üldjuhul 14 - 30 tööpäeva. Kauba saadavuse, eripära või omaduste tõttu võib tarneaeg olla pikem, millisel juhul teavitab Müüja sellest Ostjat. Kauba saatmiskulud kannab Ostja.

5.4 Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Ostja poolt ostetud Kaupa ei ole Müüja laos ja see tuleb spetsiaalselt Kauba tarnijalt tellida ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine Tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Kauba tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatab sellest Müüja Ostjale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul alates Kauba kohaletoimetamisega seotud probleemi asjaolust teadasaamisest vastavalt Tingimuste punktile 4.12. ning ühtlasi annab teada Ostja poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise orienteeruva tähtaja.

5.5 Juhul, kui Kauba sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ning Ostjal puudub õigus Lepingu p 6.1. alusel ostu-müügilepingust taganeda.

5.6 Ostja poolt ostetud Kaup antakse sihtkohas transpordiettevõtte esindaja poolt Ostjale üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist tuleb Ostjal Kaup üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida saatelehele sellekohane võimalikult detailne märkus. Mittevastavast Kaubast tuleb Ostjal teatada e-posti aadressile info@photopoint.ee või Müüja infotelefonile 800 3686 ning Ostja soovi korral asendab Müüja transpordiettevõtte poolt vigastatud pakendiga Kauba.

5.7 Ostja peab Kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks Kauba pakendi ettevaatlikult seda kahjustamata, et säilitada Kauba pakend, samuti Kaubale paigutatud tehasekleebised ja seerianumbrid, et välistada lepingust taganemise soovi korral sellega seonduvad riskid vastavalt Tingimuste p-le 6.8.

6. Ostu-müügilepingust taganemine
6.1 Ostjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 5.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus Ostja ja Müüja vahel on ostu-müügitehing Tingimuste p 4.11. kohaselt sõlmitud, kuid Kauba kohaletoimetamine Ostja poolt määratud sihtkohta viibib Müüjast tuleneval põhjusel üle Tingimustes määratud tarnetähtaja. Ostjal on õigus sellisest lepingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates Müüjalt Kauba viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.

6.2 Füüsilisest isikust Ostjal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Kauba kättesaamist tõendab Ostja allkiri Kauba saatelehel koos Kauba kättesaamise kuupäevaga. Ostu-müügilepingust taganemiseks peab Ostja saatma Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles Ostja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Kauba eest makstud rahasumma või vahetada ostetud Kauba mõne muu Müüja poolt pakutava Kauba vastu. Taganemisõiguse kasutamiseks võib Ostja kasutada taganemisavaldust. Ostja loetakse asja tagastamise kohustuse tähtaegselt täitnuks, kui ta on lepingu esemeks olnud asja tagasi saatnud käesoleva Tingimuste punkti esimeses lauses nimetatud tähtaja jooksul.

6.3 Ostjal puudub õigus Tingimuste p 6.2. alusel ostu-müügilepingust taganeda, kui ostu-müügilepingu objektiks olevaks Kaubaks on:

6.3.1 asi, mis on valmistatud, arvestades Ostja isiklikke vajadusi;

6.3.2 asi, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;

6.3.3 asi, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada, mis on kiiresti riknev või mille kasutamistähtaeg on möödunud;

6.3.4 ajaleht, ajakiri või muu perioodiliselt ilmuv trükis;

6.3.5 audio- ja videosalvestis või arvutitarkvara, sh arvutimäng, kui Ostja on avanud Kauba pakendi;

6.3.6 asi, mis ei ole sobilik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel.

6.4 Ostja poolt lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Ostjale Kauba ostu-müügihinna ja transpordikulu, mis vastab odavaimale Müüja poolt pakutud Kauba kättetoimetamise viisile. Kui Ostja on valinud tellimuse vormistamisel Müüja pakutud odavamaist Kauba kättetoimetamise viisist kallima kättetoimetamise viisi, ei ole Müüja kohustatud Ostjale tagastama kulu, mis ületab odavaima kättetoimetamise maksumust. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni kuni Ostja on talle tagastanud lepingu esemeks olnud Kauba või esitanud tõendi, et ta on tellitud Kauba tagasi saatnud.

6.5 Müüja kannab raha tagastatud Kauba eest tagasi Ostja poolt märgitud pangakontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Ostja on sama tähtaja jooksul Kauba Müüjale tagastanud või esitanud Müüjale tõendi selle kohta, et ta on Kauba Müüjale tagasi saatnud, Kaup vastab Tingimuste p-s 6.6. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 6.8.

6.6 Ostja poolt tagastatav Kaup peab olema komplektne, st sisaldama kõiki Kauba koosseisu kuuluvaid esemeid, sh pakend, lisavarustus jms, mis olid olemas Kauba üleandmise hetkel Ostjale. Kaup tuleb tagastada koos kahjustamata pakendiga selleks, et Müüjal oleks võimalik tagastatud Kaup realiseerida. Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt (sh nii Kaup kui ka teised tooted ja kahjustamata pakendid), mille Ostja võis saada osaliselt või täielikult kampaania raames tasuta või soodsamalt.

6.7 Ostja kannab talle Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud. Ostja kannab Kauba tagastamisega seotud transpordikulud, välja arvatud juhul, kui Kaup ei vasta Photopoint’is kirjeldatule. Ostjapoolse lepingu taganemise korral kannab Ostja lepingust taganemisel Kauba tagastamise kulud või Kauba äraviimise kulud olukorras, kui Kaupa ei saa selle olemuse tõttu tavalise postiteenuse kaudu tagastada.

6.8 Kui Ostja poolt tagastatav Kaup (ja/või Kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Ostjast tulenevatest asjaoludest, on Müüjal õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt Kauba eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Ostja vastutab Kauba väärtuse vähenemise eest, kui väärtuse vähenemine on tingitud Kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Lubatud viisil Kauba kasutamiseks peab Ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes viisil nagu seda on võimalik teha jaekaupluses kauba ostmisel.

6.9 Müüjal on õigus määrata Kauba väärtuse vähenemine. Tasaarvestamiseks saadab Müüja Ostjale tasaarvestamise avalduse Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu tunnustatud ekspert.

6.10 Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 3.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus tehnilise vea tõttu on Photopoint`is pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, ning Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda ka Tingimuste p-s 3.5. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus vahetult pärast Ostja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Müüjal on õigus eelkirjeldatud tehingutest taganeda 3 tööpäeva jooksul alates tehingust teadasaamisest, esitades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse (eelistatult Ostja poolt märgitud e-posti aadressile). Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama Ostjale tema poolt Kauba eest tasutud ostu-müügihinna koos tasutud Transpordikuluga.

6.11 Lisaks Tingimuste p-des 6.1., 6.2. ja 6.10. sätestatud lepingust taganemise õigusele on nii Ostja kui ka Müüja õigustatud Tingimuste rikkumise või Kauba mittevastavuse korral kasutama ka teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

7. Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul ja Kauba tootja müügigarantii
7.1 Müüja vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba Kauba üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates Kauba üleandmisest Ostjale.  Sellest esimese kuue kuu jooksul Kauba üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba Kauba üleandmise ajal.

7.2 Müüja vastab Ostja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

7.3 Kui Kaubal on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega Kauba. Seejuures kohustub Ostja tagastama Müüjale puudustega Kauba. Kui Kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja Ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud pärast seda, kui Ostja on tagastanud Müüjale puudustega Kauba. 

7.4 Müüja ei vastuta Kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Ostja süül või kui puudus on tekkinud Kauba mittevastava kasutamise tagajärjel.

7.5 Lisaks Tingimuste p-s 7.1. sätestatud Müüja vastutusele võib Kauba suhtes kehtida ka Kauba tootja poolt antav müügigarantii, mille täpsem sisu, tähtaeg, kehtivusala jm tingimused on määratud konkreetse Kauba tootja poolt antava müügigarantii tingimustes. Ostjal on õigus teda huvitava Kauba tootja müügigarantii olemasolu ja täpsemate tingimuste kohta info saamiseks pöörduda Müüja poole läbi Photopoint`i internetikeskkonna („Infopäring/Tagasiside“), läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@photopoint.ee, helistades tasuta telefoninumbrile 800 3686 või tulles kohale Photopoint`i kauplussalongi, mille täpsed asukohad leiab Photopoint`i internetikeskkonnast.

8. Tingimuste muutmine, vastutus, vaidluste lahendamine, autoriõigused
8.1 Kõik autoriõigused Photopoint’is esitatud teostele kuuluvad Müüjale või on Müüja selleks eelnevalt omandanud vastava õiguse. Autoriõigus laieneb ka käesolevatele kasutajatingimustele.

8.2 Ostjal on õigus käesolevad Tingimused salvestada, et tagada vajaduse esinemise korral võimalus ostu-müügitehingu sõlmimise seisuga kehtinud Tingimuste redaktsiooni taasesitamine püsival andmekandjal. Kui Ostja soovib Tingimused salvestada, siis on Ostja kohustatud tagama, et salvestatud Tingimustest on üheselt kontrollitav, millise ajahetke seisuga Tingimused kehtisid.

8.3 Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Photopoint`i koduleheküljel www.photopoint.ee. Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.

8.4 Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8.5 Ostja ja Müüja vahel Photopoint`i kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse (tarbijavaidluste komisjon, vt www.komisjon.ee), kohtusse või vaidluste lahendamise veebikeskkonda (https://webgate.ec.europa.eu/odr). Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.

8.6 Kui Ostja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, siis ostu-müügilepingule ei kohaldu tarbija eriõigusi puudutavad sätted (nn tarbijakaitsesätted)