Kasutustingimused

1. Kasutustingimuste objekt ja üldsätted
 Käesolevad Photopoint e-kaupluse kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.photopoint.ee asuva Photopoint e-kaupluse (edaspidi Photopoint) haldaja, kelleks on Nordic Digital AS (registrikood 10240231, asukoht Tööstuse tee 6, Tõrvandi alevik, Kambja vald, 61715 Tartumaa, tel 800 3686, e-post info@photopoint.ee, edaspidi Kaupleja), ja Photopoint`i kasutaja (edaspidi Kasutaja) vahelisi Photopoint`i kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti Photopoint`i kasutamise üldtingimusi, andmete töötlemise ja andmekaitse tingimusi.

1.2 Photopoint`i teenus hõlmab endas võimalust Kasutajal sõlmida Photopoint`i internetikeskkonnas Kauplejaga lepingu Photopoint`is müüdava(te) asja(de) ja teenuste (edaspidi Kaup/Kaubad) suhtes. Lisaks sellele on Kasutajal võimalik Photopoint`i internetikeskkonnas kasutada ka muid Photopoint`is pakutavaid teenuseid. Täpsem ja täielik Photopoint`i teenuste loetelu ja kirjeldus on ära toodud Photopoint`i koduleheküljel www.photopoint.ee.

1.3
 Enne Kauba suhtes lepingu teostamist ja ka muid Photopoint`i teenuseid kasutades kinnitab Kasutaja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Kauplejaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuval Kasutajal on keelatud Kauplejaga sooritada Kauba suhtes lepingut.

1.4
 Lisaks Tingimustele reguleerivad Kaupleja ja Kasutaja vahelisi Photopoint`i kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Kauplejal ja Kasutajal lähtuda ka Tingimustes eraldi reguleerimata jäänud küsimustes.

2. Lepingu pooled
2.1 Kaupleja on Photopoint`i haldajaks olev juriidiline isik ärinimega Nordic Digital AS (registrikood 10240231, asukoht Tööstuse tee 6, Tõrvandi alevik, Kambja vald, 61715 Tartumaa, tel 800 3686, e-post info@photopoint.ee).

2.2
 Kasutajaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne lepingu teostamist ja ka muid Photopoint`i teenuseid kasutamist kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

2.3
 Juhul, kui füüsilisest isikust Kasutaja on alla 18-aastane, kinnitab Kasutaja lepingu sooritamisega, et tema poolt Kauplejaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

3. Kaupade hinnad, saadavus ja tooteinfo
3.1. Kõikide Photopoint`is müüdavate Kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis lepingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

3.2. Lisaks Kauba ostu-müügihinnale kohustub Kasutaja tasuma ka tema poolt ostetava Kauba sihtkohta toimetamisega kaasneva transpordikulu (edaspidi Transpordikulu). Kui Kauba sihtkoht asub Eesti Vabariigis ja Kauba maksumus on rohkem kui 99 €, on Kauba transport tasuta. Kui Kauba sihtkoht asub Eesti Vabariigis ja kauba maksumus on vähem kui 99 €, on Transpordikulu kulleriga 5,99 €, pakiautomaati Venipakiga 2,99 €, Omnivaga 2,99 €, Smartpostiga 2,99 € ja DPD-ga 2,99 € ning see ei sõltu ostetava Kauba kogusest, kaalust ega suurusest. Kui tellimuse kogumaksumus (Kauba hind + Transpordikulu) on vähem kui 7,99 €, siis kohustub Kasutaja tasuma lisaks käsitlustasu 2 €. Kauba toimetamisel väljapoole Eesti Vabariiki sõltub Transpordikulu sihtkohariigist, Kauba kaalust ja suurusest.

3.3. Kauplejal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Kaupade hindu. Juhul, kui Kaupleja muudab Kaupade hindu pärast Kasutaja poolt Kauba suhtes tellimuse esitamist, kohustub Kaupleja müüma Kauba Kasutajale hinnaga, mis kehtis Kasutaja poolt lepingu sõlmimise hetkel, s.o hetkel, kui Kasutaja tasus Kaupade eest kooskõlas Tingimuste p-ga 4.9., 4.10. või 4.11. ning leping loeti vastavalt tingimuste p-le 4.12. sõlmituks. Kui Kaupleja poolt muudetud hind on soodsam Kasutaja poolt lepingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Kasutajal õigust nõuda Kauplejalt hinnavahe hüvitamist või Kauba müümist pärast lepingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.

3.4. Juhul, kui esineb eksimus (tehniline viga, töötaja eksitus või muu sellesarnane olukord) Photopoint`is pakutava Kauba hind on võrreldes selle Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odav ja Kaupleja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud erilise allahindlusega või muu allahindamise põhjusega, siis on Kauplejal õigus Tingimuste p-s 6.10. sätestatud tingimustel taganeda sellise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga Kasutaja poolt sõlmitud lepingust eeldusel, et Kaupleja ei ole Kaupa Kasutajale veel lepingu täitmiseks sihtkohta saatnud.

3.5. Kasutaja peab Photopoint`i kasutades arvestama, et Photopoint`i Kaupade laoseisu arvestamise tehnilise eripära tõttu kajastab Kaupade laoseis tegelikku olukorda ajalise nihkega ja võib tegelikust seisust erineda. Samuti peab Kasutaja arvestama, et tema poolt soovitav Kaup broneeritakse Kaupleja laoseisust Kasutajale alles pärast Kauba eest raha laekumist Tingimustes sätestatud eeldustel ja Kaupleja poolt Kauba kohta arve vormistamist. Seetõttu ei vastuta Kaupleja selle eest, kui Kasutaja poolt tellimust alustades on tema poolt soovitud Kaup märgitud kui „Toode on laos“, kuid lepingu sõlmimise hetkel siiski selgub, et Kasutaja poolt soovitud Kaup on Kaupleja laost otsa saanud („Otsas“). Viimasel juhul muutub leping automaatselt tühiseks ning Kaupleja ei vastuta otsas olevast Kaubast Kasutajale tekkida võivate võimalike kahjude eest. Samuti ei vastuta Kaupleja olukorras, kus vahetult pärast Kasutaja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Kasutaja poolt soovitud Kaup on Kauplejal otsa saanud. Sellisel juhul on Kauplejal õigus lepingust Tingimuste p-s 6.10. sätestatud tingimustel taganeda ning Kasutajal ei ole sellises olukorras õigust nõuda Kauplejalt lepingu täitmist ega ka võimalike kahjude hüvitamist.

3.6. Kasutaja on kohustatud Photopoint`i kasutades arvestama, et Kauba tooteinfo leheküljel kuvatavad tootefotod on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda Kauba tegelikust väljanägemisest. Kasutajat huvitava Kauba kohta täieliku ülevaate (sh toote tehnilised omadused ja väljanägemine) saamiseks on Kasutajal õigus pöörduda Kaupleja poole läbi Photopoint`i internetikeskkonna („Infopäring/Tagasiside“), e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@photopoint.ee, helistades tasuta telefoninumbrile 800 3686 või tulles kohale Photopoint`i kauplusesse, mille täpsed asukohad leiab Photopoint`i internetikeskkonnast („Kauplused“). Kauplejaga eelneval kokkuleppel on Kasutajal võimalik enne ostu sooritamist huvipakkuva tootega füüsiliselt tutvuda Photopoint`i kaupluses.

3.7. Photopoint eestikeelse veebikeskkonna kasutamisega annab Ostja nõusoleku Kaupade info kuvamiseks muus keeles (ehk mitte eesti keeles). Kui Ostja soovib Kauba kohta täiendavat informatsiooni või võõrkeelne teave jääb arusaamatuks, siis on Ostjal õigus nõuda Kauplejalt täiendavat asjakohast eestikeelset teavet vormipostituse (Photopoint’i veebilehel “Infopäring”), reaalajas toimiva sõnumivestluse (Photopoint’i veebilehe all paremas nurgas), e-posti (info@photopoint.ee), tasuta infotelefoni 800 3686 või Photopoint`i kauplussalongi (asukohad Photopoint’i veebilehel “Kauplused”) kaudu. Kui Ostjale ei ole vastuvõetav võõrkeelse info eelkirjeldatud viisil kuvamine, siis on Ostja kohustatud valima muu keele või lahkuma Photopoint’ist.

4. Tellimuse vormistamine, lepingu sõlmimine
4.1. Kasutaja poolt Photopoint`is välja valitud Kauba suhtes lepingu sooritamiseks tuleb Kasutajal esmalt lisada soovitav Kaup virtuaalsesse ostukorvi (edaspidi Ostukorv), klikkides selleks Kauba tooteinfo leheküljel asuvale lingile „Lisa ostukorvi“. Juhul, kui Kasutaja soovib sama lepingu raames osta veel Kaupu, tuleb klikkida lingile “Jätka ostlemist” ning eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava Kauba puhul.

4.2. Olles soovitud Kauba(d) välja valinud ja Ostukorvi lisanud, peab Kasutaja lepinguga edasiminemiseks klikkima lingile „Ostu vormistama“. Kasutajal on Ostukorvis võimalik suurendada või vähendada ostetavate Kaupade kogust, samuti Kaupu Ostukorvist eemaldada. Ostukorvis tehtud muudatuse kinnitamiseks peab Kasutaja klikkima nupule “Uuenda“.

4.3. Kasutaja poolt Ostukorvi lisatud Kaupade hinnale lisandub vastavalt Tingimuste p-s 3.2. sätestatule ka Transpordikulu, mis liidetakse automaatselt Kasutaja poolt Kaupade eest tasumisele kuuluvale hinnale.

4.4. Kui Kasutaja on tema poolt ostetavad Kaubad lõplikult välja valinud ja soovib lepingu teostamisega edasi minna, tuleb tal sisestada palutud andmed ning klikkida nupule “Jätkan vormistamist“ (juhul, kui Kasutaja ei ole varasemalt e-posti andmeid sisestanud).

4.5. Tellimuse esitamisel peab Kasutaja valima ostetavate Kaupade eest maksmise viisi, misjärel peab Kasutaja klikkima nupul „Kinnita tellimus“. Makseviiside puhul on Kasutajal võimalik valida, kas ta tasub Kauba eest:

4.5.1. internetipanga kaudu (nupp „Maksa pangalingiga“), valides endale sobiva krediidiasutuse, kelle internetipanga vahendusel ta soovib Kauba eest tasuda;

4.5.2. arvega (nupp „Maksa ettemaksuarvega“);

4.5.3.
krediitkaardiga (nupp "Maksa pangakaardiga");

4.5.4. Järelmaksuga (nupp "Maksa järelmaksuga").

4.6. Pärast maksmise viisi valimist peab Kasutaja vormistama oma tellimuse, täites ära virtuaalse ankeedi oma isikuandmetega (eesnimi, perekonnanimi, Kauba sihtkoht: linn, aadress, postiindeks; kontakttelefon, e-posti aadress, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku ärinimi, registrikood, Kauba sihtkoht, esindaja ees- ja perekonnanimi).

4.7. Kasutaja annab Photopoint`ile õiguse tema poolt Photopoint`i sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Kaupleja kasutab Kasutaja poolt sisestatud isikuandmeid tellimuse täitmiseks, tellimuse täitmisel esinenud probleemide lahendamiseks, ettevõtte turu-uuringute teostamiseks pakutava teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, uute teenuste ja teenuste hinnastamise kujundamiseks ning teenusepakkuja uudistest teavitamiseks. Kaupleja kinnitab, et kõiki Photopoint`i kasutamise ja lepingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Kasutaja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Isikuandmete kaitse ja privaatsuse tingimused on täpsemalt sätestatud Tingimuste peatükis 8.

4.8. Tellimuse esitamisel ja lepingu sõlmimiseks on Kasutaja kohustatud tutvuma eelnevalt käesolevate Tingimustega. Tellimuse vormistamisel nupule “Kinnita tellimus” klikkimisel kinnitab Kasutaja, et on Tingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja nõustub kõikide Tingimustes sätetega. Soovi korral on Kasutajal võimalus Tingimused välja printida või salvestada need digitaalsel kujul enda valitud andmekandjale.

4.9. Pärast ankeedi täitmist isikuandmetega tuleb Kasutajal juhul, kui ta on makseviisiks valinud „Pangalingi“ (Tingimuste p 4.5.1.), klikkida lingile „Soorita makse“, misjärel suunatakse Kasutaja tema poolt valitud internetipanka. Peale makse sooritamist internetipangas peab Kasutaja klikkima nupul „Tagasi kaupmehe juurde“, mille järel saab Kaupleja pangast kinnituse Kasutaja poolt Kauba tasumise kohta.

4.10. Juhul, kui Kasutaja on makseviisiks valinud „Arve“ (Tingimuste p 4.5.2.), tuleb tal pärast ankeedi täitmist isikuandmetega klikkida nupule „Kinnita tellimus“, misjärel saadab Kaupleja Kasutaja poolt ankeedis märgitud e-posti aadressile Kauba kohta pdf-formaadis arve. lepingu sõlmimiseks kohustub Kasutaja Kaupleja poolt saadetud arve enda poolt valitud viisil tasuma.

4.11. Kasutaja ja Kaupleja vahel loetakse Kauba suhtes leping sõlmituks hetkest, kui Kaupleja on saanud Tingimuste p-s 4.9. kirjeldatud kinnituse Kauba eest täieliku tasumise kohta või kui Tingimuste p-s 4.10. mainitud arve on tasutud ning arvel sätestatud summa on täies ulatuses krediteeritud Kaupleja pangakontol. Eduka tellimuse sooritamise ja lepingu sõlmimise korral saadab Kaupleja Kasutaja poolt märgitud e-posti aadressile elektroonilise tellimuse kinnituse.

4.12. Kui Kasutaja ei ole 3 kalendripäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses toodud Kauba eest, tühistab Kaupleja tellimuse ning lepingut Kasutaja ja Kaupleja vahel Kauba suhtes ei sõlmita.

5. Lepingu täitmine
5.1. Kaupleja kohustub koheselt pärast Tingimuste punkti 4.11. kohaselt lepingu sõlmimise kohta informatsiooni saamist asuma lepingut täitma, väljastades lepingu objektiks oleva Kauba Kasutaja poolt märgitud sihtkohta toimetamiseks transpordiettevõttele.

5.2. Kasutaja ostetud Kaup toimetatakse Kasutaja poolt märgitud Eesti Vabariigis asuvasse sihtkohta üldjuhul kuni kolme tööpäeva jooksul ning selle üleandmine Kasutajale toimub tööpäeviti ajavahemikus 09:00-17:00. Võimalusel helistab Kaupa kohaletoimetava transpordiettevõtte esindaja Kasutajale tema poolt märgitud kontakttelefonile ette ja lepib Kasutajaga eelnevalt täpse Kauba kättetoimetamise aja kokku. Kaupleja palub Kasutajal tagada Kauba vastuvõtmiseks Kasutaja poolt märgitud sihtkohas enda või volitatud isiku kohalolek.

5.3. Juhul, kui Kasutaja poolt ostetud Kauba sihtkoht asub väljaspool Eesti Vabariiki, täpsustab Kaupleja Kauba sihtkohta toimetamise tähtaja Kasutajaga iga Kauba puhul eraldi. Kauba kättetoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordi ettevõtte tingimustest ja tavadest.

5.4. Kui pärast lepingu sõlmimist selgub, et Kasutaja poolt ostetud Kaupa ei ole Kaupleja laos ja see tuleb spetsiaalselt Kauba tarnijalt tellida ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine Tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Kauba tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Kaupleja ei vastuta (ei ole Kaupleja mõjusfääris), teatab sellest Kaupleja Kasutajale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul alates Kauba kohaletoimetamisega seotud probleemi asjaolust teadasaamisest vastavalt Tingimuste punktile 4.12. ning ühtlasi annab teada Kasutaja poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise orienteeruva tähtaja.

5.5. Juhul, kui Kauba sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Kaupleja ning Kasutajal puudub õigus Lepingu p 6.1. alusel lepingust taganeda.

5.6. Kasutaja poolt ostetud Kaup antakse sihtkohas transpordiettevõtte esindaja poolt Kasutajale üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist tuleb Kasutajal Kaup üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida saatelehele sellekohane võimalikult detailne märkus. Mittevastavast Kaubast tuleb Kasutajal teatada e-posti aadressile info@photopoint.ee või Kaupleja infotelefonile 800 3686 ning Kasutaja soovi korral asendab Kaupleja transpordiettevõtte poolt vigastatud pakendiga Kauba.

5.7. Kasutaja peab Kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks Kauba pakendi ettevaatlikult seda kahjustamata, et säilitada Kauba pakend, samuti Kaubale paigutatud tehasekleebised ja seerianumbrid, et välistada lepingust taganemise soovi korral sellega seonduvad riskid vastavalt Tingimuste p-le 6.8.

6. Lepingust taganemine
6.1. Kasutajal on õigus lepingust taganeda Tingimuste p-s 5.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus Kasutaja ja Kaupleja vahel on leping Tingimuste p 4.11. kohaselt sõlmitud, kuid Kauba kohaletoimetamine Kasutaja poolt määratud sihtkohta viibib Kauplejast tuleneval põhjusel üle Tingimustes määratud tarnetähtaja. Kasutajal on õigus sellisest lepingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates Kauplejalt Kauba viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Kauplejale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse (vt lisa 1).

6.2. Füüsilisest isikust Kasutajal on õigus taganeda lepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. lepingust taganemiseks peab Kasutaja saatma Kauplejale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles Kasutaja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Kauplejalt tagasi Kauba eest makstud rahasumma või vahetada ostetud Kauba mõne muu Kaupleja poolt pakutava Kauba vastu. Taganemisõiguse kasutamiseks võib Kasutaja kasutada Tingimuste Lisas 1 olevat taganemisavalduse tüüpvormi. Kasutaja loetakse asja tagastamise kohustuse tähtaegselt täitnuks, kui ta on lepingu esemeks olnud asja tagasi saatnud käesoleva Tingimuste punkti esimeses lauses nimetatud tähtaja jooksul. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul Kauba üle andnud vedajale.

6.3. Kasutajal ei ole õigust Tingimuste p 6.2. alusel lepingust taganeda, kui lepingu objektiks olevaks Kaubaks on:

6.3.1. asi, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida Kaupleja ei saa mõjutada ja mis võib ilmneda taganemise tähtaja jooksul;

6.3.2. asi, mis on valmistatud, arvestades Kasutaja isiklikke vajadusi;

6.3.3. asi, mis on valmistatud Kasutaja esitatud tingimuste kohaselt;

6.3.4. asi, mis rikneb või vananeb kiiresti;

6.3.5. selline suletud pakendis asi, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (eelkõige, kuid mitte ainult tervisekaubad, sh esemed, mille kasutusotstarve on seotud intiimpiirkonnaga ja sugulise rahuldusega) ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

6.3.6. asi, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

6.3.7. kiireloomuliste parandus- või hooldustööde tegemine, kui tarbija on ettevõtjalt tellinud selleks kohaletuleku;

6.3.8. suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui Kasutaja on ümbrise avanud;

6.3.9. ajaleht, ajakiri või muu perioodiliselt ilmuv väljaanne.

6.4. Kasutaja poolt lepingust taganemise korral kohustub Kaupleja tagastama Kasutajale Kauba eest tasutud hinna ja transpordikulu. Kui Kasutaja on valinud Kaupleja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Kaupleja Kasutajale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud madalamat kulu. Kauplejal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Kasutaja on talle tagastanud lepingu esemeks olnud Kauba või tõendanud, et ta on selle asja kasutamata, tervikuna ja kompleksselt tagasi saatnud.

6.5. Kaupleja kannab raha tagastatud Kauba eest tagasi Kasutaja poolt märgitud pangakontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Kauplejani, eeldusel, et Kasutaja on sama tähtaja jooksul Kauba Kauplejale tagastanud või esitanud Kauplejale tõendi selle kohta, et ta on Kauba Kauplejale tagasi saatnud, Kaup vastab Tingimuste p-s 6.6. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Kasutajale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 6.8.

6.6. Kasutaja poolt tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust). Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Kasutajal tagastada kogu komplekt, st nii Kaup kui ka teised tooted.

6.7. Kasutaja kannab talle Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud. Kasutaja kannab Kauba tagastamisega seotud transpordikulud, välja arvatud juhul, kui Kaup ei vasta Photopoint’is kirjeldatule. Kasutajapoolse lepingu taganemise korral kannab Kasutaja lepingust taganemisel Kauba tagastamise kulud või Kauba äraviimise kulud olukorras, kui Kaupa ei saa selle olemuse tõttu tavalise postiteenuse kaudu tagastada.

6.8. Kui Kasutaja poolt tagastatav Kaup (ja/või Kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning see on põhjustatud Kasutajast tulenevatest asjaoludest, on Kauplejal õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Kasutaja poolt Kauba eest tasutud ning Kasutajale tagastamisele kuuluva summaga. Kasutaja vastutab Kauba väärtuse vähenemise eest, kui väärtuse vähenemine on tingitud Kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Lubatud viisil Kauba kasutamiseks peab Kasutaja käsitsema ja kasutama asja üksnes viisil nagu seda on võimalik teha kaupluses Kauba ostmisel.

6.9. Tasaarvestamiseks saadab Kaupleja Kasutajale tasaarvestamise avalduse Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Kasutaja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Kasutajal õigus kaasata Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse võrdselt Kasutaja ja Kaupleja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

6.10. Kauplejal on õigus lepingust taganeda Tingimuste p-s 3.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus tehnilise vea tõttu on Photopoint`is pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Kaupleja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, ning Kaupleja ei ole Kaupa Kasutajale veel lepingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Kauplejal on õigus lepingust taganeda ka Tingimuste p-s 3.5. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus vahetult pärast Kasutaja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Kasutaja poolt soovitud Kaup on Kauplejal otsa saanud. Kauplejal on õigus eelkirjeldatud tehingutest taganeda 3 tööpäeva jooksul alates tehingust teadasaamisest, esitades Kasutajale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse (eelistatult Kasutaja poolt märgitud e-posti aadressile). Kaupleja kohustub tehingust taganemise korral 10 kalendripäeva jooksul tagastama Kasutajale tema poolt Kauba eest tasutud hinna koos tasutud transpordikuluga vastavalt Tingimustes ettenähtud korrale.

6.11. Lisaks Tingimuste p-des 6.1., 6.2. ja 6.10. sätestatud lepingust taganemise õigusele on nii Kasutaja kui ka Kaupleja õigustatud Tingimuste rikkumise või Kauba mittevastavuse korral kasutama ka teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

7. Kaupleja vastutus Kauba mittevastavuse puhul ja Kauba tootja müügigarantii
7.1. Kaupleja vastutab Kasutajale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kasutajale. Sellest 1 aasta jooksul asja üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Kaupleja vastab Kasutaja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

7.2. Kaubal puuduse ilmnemisel peab Kasutaja hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest sellest Kauplejat teavitama, esitades selleks Kauplejale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Kasutaja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva ja puuduse kirjelduse, Kauplejale puudusega Kauba suhtes esitatava nõude ning viitama või lisama pretensioonile Kauba suhtes Kauplejaga sõlmitud lepingut tõendava dokumendi.

7.3. Kasutajal on Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus nõuda Kauplejalt Kauba parandamist või selle asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Kauba vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda Kauba suhtes sõlmitud lepingust.

7.4. Kaupleja ei vastuta Kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Kasutaja süül või kui puudus on tekkinud Kauba mittevastava kasutamise tagajärjel.

7.5. Lisaks Tingimuste p-s 7.1. sätestatud Kaupleja vastutusele võib Kauba suhtes kehtida ka Kauba tootja poolt antav müügigarantii, mille täpsem sisu, tähtaeg, kehtivusala jm tingimused on määratud konkreetse Kauba tootja poolt antava müügigarantii tingimustes. Kasutajal on õigus teda huvitava Kauba tootja müügigarantii olemasolu ja täpsemate tingimuste kohta info saamiseks pöörduda Kaupleja poole läbi Photopoint`i internetikeskkonna („Infopäring/Tagasiside“), läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@photopoint.ee, helistades telefoninumbrile 800 3686 või tulles kohale Photopoint`i kauplussalongi, mille täpsed asukohad leiab Photopoint`i internetikeskkonnast.

8. Andmekaitse, andmete töötlemise põhimõtted ja privaatsustingimused
8.1. Kaupleja jaoks on oluline Kasutajate privaatsus ning käesolevate privaatsustingimuste eesmärk on tagada mh selgus, kuidas Kaupleja kogub, kasutab, avalikustab, edastab ja salvestab isikuandmeid. Kaupleja väärtustab oma klientide (Kasutajate) privaatsuse kaitsmist ning on selleks kasutusele võtnud protseduurilised ja tehnilised kaitsevahendid Kasutajate turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks.

8.2. Kaupleja on võtnud kasutusele mõistlikud meetmed Kasutajate turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks. Käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted on koostatud EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSEST (EL) 2016/679 (edaspidi Määrus) ning reguleerivad Kaupleja poolt Kasutaja andmete töötlemist.

8.3. Kaupleja peab kliendiandmete konfidentsiaalsena hoidmist ja kaitset väga oluliseks ja tagab kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse. Kaupleja rakendab kliendiandmete kaitseks erinevaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid lähtudes infoturbe parimatest praktikatest.

8.4. Kaupleja võib andmete töötlemiseks kasutada volitatud töötlejaid. Kaupleja tagab, et volitatud töötlejad töötlevad andmeid Kaupleja juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega, ning rakendavad asjakohaseid turvameetmeid. Kaupleja lubab ligipääsu Kasutaja andmetele ainult juhendatud volitatud töötajatele. Volitatud töötlejal on õigus Kasutaja andmetele töödelda üksnes ulatuses, mis on talle vajalik, et täita Kaupleja poolt määratud eesmärke.

8.5. Kaupleja töötleb isikuandmeid andmesubjekti (Kasutaja) nõusoleku alusel. Nõusoleku alusel töötleb Kaupleja isikuandmeid üksnes ulatuses ja eesmärkidel, milleks Andmesubjekt on nõusoleku andnud. Andmesubjekti nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt Photopoint'i veebikeskkonna kasutamise faktiga ja enne lepingu sõlmimist Tingimustega nõustumisega kinnitamisega.

8.6. Kaupleja töötleb isikuandmeid õigustatud huvi alusel. Õigustatud huvi tähendab Kaupleja huvi isikuandmete töötlemiseks seoses ettevõtte äritegevusega, et pakkuda oma klientidele parimaid teenuseid ning teenindust. Õigustatud huvi alusel töötleb Kaupleja isikuandmeid üksnes juhul, kui pärast põhjalikku õigustatud huvi analüüsi on tuvastatud, et töötlemine on vajalik ning vastavuses Kasutaja õiguste ja huvidega.

8.7. Kaupleja kogub Kasutaja kohta andmeid, mis tulenevad Photopointi veebikeskkonna kasutamisest, muu hulgas näiteks 1) seoses teenustega, mis võimaldavad Kasutajal luua e-poes kontosid või profiile, sh andmed, mis on vajalikud konto või profiili loomiseks (nt Kasutaja nimi ja e-posti aadress); 2) kui Kasutaja esitab Photopoint’is tellimuse, millisel juhul küsitaks Kasutaja nime, kontaktandmeid, kohaletoimetamise aadressi ja arve esitamise aadressi, samuti krediitkaardi andmeid, mis on vajalikud tellimuse töötlemiseks; 3) kui Kasutaja osaleb Kaupleja korraldatud või sponsoreeritud kampaanias; 4) kui Kaupleja palub vastata küsitlustele, mida kasutatakse uurimuste, analüüsi või kliendigruppide mõõtmise eesmärgil; 5) turundamiseks; 6) Kasutajaga suhtlemine (sh päringutele vastamine); 7) teenuste ja veebikeskkonna täiendamiseks ja kasutusmugavuse parandamiseks; 8) Kasutajate teavitamiseks; 9) tellimuste töötlemiseks, sh makselahendused pankadega, Kauba kohaletoimetamiseks; 10) küsitluste läbiviimiseks; 11) müügikampaaniate korraldamiseks jne.

8.8. Kaupleja kogub Kasutajalt teavet veebikeskkonna kasutamise kohta seadmes oleva tarkvara ja muude rakenduste abil, näiteks: 1) logiteavet, sh Kasutaja poolt veebikeskkonna kasutamise aeg ja kestus, otsingusõnad, mida Kasutaja veebikeskkonna kaudu sisestab ning mis tahes teave, mida säilitatakse küpsistes, mille Kaupleja on Kasutaja seadmesse salvestanud; 2) asukoha teavet, sh Kasutaja kasutatava seadme GPS signaal või lähedalasuva WiFi leviala ja mobiilimastide teave, mida võidakse edastada Kauplejale Photopoint’i veebikeskkonna kasutamise ajal; 3) muud andmed, sh Kasutaja kasutatavad rakendused, külastatavad veebilehed ja info selle kohta, kuidas Kasutaja suhtleb veebikeskkonna kaudu pakutava sisuga.

8.9. Kauplejal on õigus koguda Kasutaja kohta muud teavet Kasutaja seadme või Kasutajapoolse veebikeskkonna kasutuse kohta erinevatel viisidel, mida Kaupleja selgitab Kasutajale kogumise hetkel või muul moel, Kasutaja nõusolekul.

8.10. Kasutajal on õigus teatud tüüpi isikliku teabe andmisest Kauplejale keelduda, kuid see võib mõjutada Kasutaja valikuid Photopoint’i veebikeskkonna kasutamisel.

8.11. Kaupleja kasutab Kasutaja kohta kogutud teavet mh järgmistel eesmärkidel: et 1) registreerida Kasutaja Photopoint‘i kasutajaks; 2) pakkuda Kasutajale Photopoint’i veebikeskkonnas müüdavaid Kaupu ja teenuseid; 3) pakkuda Kasutajale suunatud sisu, Kaupu ja individuaalseid teenuseid vastavalt Kasutaja varasematele toimingutele veebikeskkonnas; 4) reklaamimiseks, näiteks Kasutajale suunatud reklaamide pakkumiseks; 5) Kaupleja turu, klientide, toodete ja teenuste hindamiseks ja analüüsimiseks (sh Kasutaja arvamuse küsimiseks Kaupleja Kaupade ja teenuste kohta ning kliendiuuringute läbiviimiseks); 6) mõista, kuidas inimesed kasutavad Photopoint’i veebikeskkonda, et Kaupleja saaks tõsta teenuste kvaliteeti ja pakkuda uusi Kaupu ja teenuseid; 7) konkursside ja reklaamikampaaniate korraldamiseks; 8) pakkuda Kasutajale abi, kui Kasutaja on seda palunud täiendavat teavet või saatnud Kauplejale järelepärimise; 9) teavitada Kasutajat muudatustest Kaupleja pakutavates Kaupades ja teenustes; ja 10) muuks otstarbeks Kasutaja nõusolekul.

8.12. Kaupleja ei avalda ega jaga ilma Kasutaja nõusolekuta Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele nende endi sõltumatutel turustamis- või ärilistel eesmärkidel.

8.13. Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate Tingimuste tähenduses on Kasutaja andmete säilitamise ja töötlemise eest vastutav töötleja Kaupleja, kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti.

8.14. Kaupleja võib töödelda Kasutajalt kogutud andmeid vastutava töötlejana ja volitatud töötlejana. Kõrvalteenuste vahendamisel (nt krediidi- või makseteenused) on Kaupleja volitatud töötlejaks, vahendades teenuse osutajale tema põhiteenuse pakkumiseks vajalikke andmeid, olles samal ajal vastutav töötleja nende andmete kogumise ja säilitamise eest. Volitatud töötlejana töötleb Kaupleja selliseid isikuandmeid üksnes ja rangelt kooskõlas teenuselepinguga ja selle lepingu täitmiseks (teenuselepingut Määruse artikkel 28 mõistes).

8.15. Kaupleja kasutab volitatud töötlejana üksnes selliseid koostööpartnerid, kes on võtnud kohustuse töödelda isikuandmeid kooskõlas käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtetega ja kehtiva õigusega.

8.16. Kaupleja avalikustab või edastab isikuandmeid:

8.16.1. Kasutaja lepingulisele (volitatud isikud) või seaduslikule esindajale (eestkostjad);

8.16.2. Kasutaja sooviavalduse alusel teisele vastutavale töötlejale (nt andmete ülekandmise õiguse rakendamisel);

8.16.3. Andmetöötlusregistritele (nt võlgnevuste korral e-Krediidiinfole);

8.16.4. Kaupleja volitatud töötlejatele:
 • teenuste edasimüüjad;
 • kõnekeskused (kliendi kõneteenindus);
 • teeninduspartnerid (nt rahulolu-uuringute välja saatmine);
 • seadmete hoolduskeskused (nt Kasutaja seadmete hooldus- ja remonttööd);
 • tarnijad (nt lepingute, teenuse kasutamiseks vajalike esemete ja seadmete tarne);
 • arvekeskused (nt arvete koostamine ja väljastamine);
 • turunduspartnerid (nt reklaampakkumiste välja saatmine);
 • arhiivikeskus (nt lepingute ja lepingutega seonduva muu dokumentatsiooni arhiveerimine);
 • võlgade sissenõudjad (nt inkassod ja õigusteenuse osutajad);
 • andmetöötlussüsteemide haldajad ja arendajad;
 • teistele vastutavatele töötlejatele (nt sertifitseerimisteenuse osutajad, krediidiasutuse, kindlustusettevõtjad, eritariifsete ja M-maksete teenuste osutajad);
 • nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;

8.16.5. Lepingu täitmiseks teistele vastutavatele töötlejatele (nt pangad, sertifitseerimisteenuse osutajad, kindlustusettevõtjad, eritariifsete ja M-maksete teenuste osutajad);

8.16.6. Riigiasutustele:
 • kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt uurimisasutusele, jälitusasutusele,
 • prokuratuurile ja kohtule;
 • julgeolekuasutusele;
 • väärteomenetluse seadustiku kohaselt Andmekaitse Inspektsioonile,
 • Finantsinspektsioonile, Keskkonnainspektsioonile, Politsei- ja Piirivalveametile,
 • Kaitsepolitseiametile ning Maksu- ja Tolliametile;
 • väärtpaberituru seaduse kohaselt Finantsinspektsioonile;
 • tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt kohtule;
 • jälitusasutusele kaitseväe korralduse seaduses, maksukorralduse seaduses, politsei ja piirivalve seaduses, relvaseaduses, strateegilise kauba seaduses, tolliseaduses,
 • tunnistajakaitse seaduses, turvaseaduses, vangistusseaduses ja välismaalaste seaduses sätestatud juhtudel;
 • muudest õigusaktidest tulenevatel juhtudel neis sätestatud alustel ja korras.

8.17. Kasutaja nõustub isikuandmete kogumise, edastamise, säilitamise ja töötlemisega sihtkohas, mis asub väljaspool tema elukohariiki, Tingimustes vastaval viisil. Seejuures tuleb arvestada, et andmekaitse- ja muud seadused nendes riikides, kuhu Kasutaja isikuandmeid võidakse edastada, ei pruugi tingimata olla samad nagu Kasutaja riigi seadused.

8.18. Kaupleja rakendab mõistlikke meetmeid kindlustamaks, et Kaupleja säilitab Kasutaja kohta käivat teavet ainult nii kaua, kui see on vajalik selle kogumise eesmärgi täitmiseks või nagu kohaldatavad seadused ette näevad.

8.19. Kasutajal on õigus:

8.19.1. tutvuda Määruse artikkel 15 punktides 1 ja 2 nimetatud teabega. Kaupleja on teinud Kasutajale Määruse artikkel 15 punktides 1 ja 2 nimetatud teabe kättesaadavaks käesolevates Tingimustes;

8.19.2. nõuda isikuandmete parandamist. Kasutajal on võimalik isikuandmeid parandada kaupluses või sooviavalduse alusel.

8.19.3. isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“), isikuandmete töötlemise piiramisele, saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on vastutavale töötlejale esitanud ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekandmise õigus);

8.19.4. esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis on vajalik õigustatud huvi korral sealhulgas õigustatud huvile tugineva profiilianalüüsi suhtes.

8.20. Andmete parandamise, kustutamise, ülekandmise, töötlemise piiramise sooviavaldus või vastuväide töötlemise suhtes tuleb allkirjastatult edastada Kauplejale digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@photopoint.ee. Kaupleja vastab Kasutaja poolt esitatud sooviavaldustele ning vastuväidetele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast sooviavalduse või vastuväite saamist. Nimetatud ajavahemikku võib vajaduse korral pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse sooviavalduse või vastuväite keerukust ja hulka. Kaupleja teavitab Kasutajat vastuse esitamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest ühe kuu jooksul alates sooviavalduse või vastuväite saamisest.

8.21. Kaupleja säilitab isikuandmeid nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni. Juhul, kui Kaupleja soovib hoida isikuandmeid kauem, kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Kaupleja isikuandmed selliselt, et Kasutaja ei ole enam tuvastatav. Nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitab Kaupleja kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

8.22. Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebiserver saadab veebibrauserile, ja mis koguvad teavet Kasutaja arvuti, teleri, mobiiltelefoni või muu seadme kohta sel ajal, kui Kasutaja veebilehte külastab. Need võimaldavad üksusel, kes pani küpsise Kasutaja seadmesse, Kasutajat üle veebilehtede, teenuste, seadmete ja/või brauserite ära tunda. Küpsised on muu hulgas funktsionaalselt ka kasulikud, nt 1) küpsised mäletavad Kasutaja sisselogimise andmeid, seega Kasutaja ei pea neid iga kord, kui Photopointi sisse logib, uuesti sisestama; 2) küpsised aitavad Kauplejal ja kolmandatel isikutel kindlaks teha, millised veebikeskkonna osad ja sektsioonid on kõige populaarsemad ja need aitavad ära tunda, milliseid lehekülgi ja funktsioone külastajad kasutavad ja kui palju aega nad nendel lehekülgedel kulutavad. Analüüsides sellist infot, saab Kaupleja veebikeskkonda paremini süsteeme arendada, et vastata klientide vajadustele ja parandada kasutajakogemust; 3) küpsised aitavad Kauplejal ja kolmandatel isikutel jälgida, millised reklaame on Kasutaja näinud, et Kasutajale ei kuvataks sama reklaami iga kord, kui Kasutaja kasutab veebikeskkonda; 4) küpsised aitavad Kauplejal ja kolmandatel isikutel pakkuda Kasutajale asjakohast sisu ja reklaami, kogudes teavet veebikeskkonna ja teiste veebilehtede ning rakenduste Kasutajapoolse kasutuse kohta.

8.23. Kui Kasutaja kasutab Photopoint’i veebikeskkonda pääsemiseks veebilehitsejat, saab Kasutaja seadistada oma veebilehitseja selliselt, et see kas lubab kõik küpsised, keelab kõik küpsised või teatab, kui küpsis saadetakse. Iga veebilehitseja on erinev, mistõttu tuleb Kasutajal tuvastada „Abi“ / „Help“ menüüst, kuidas küpsiste seadeid muuta. Kasutaja seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavat küpsiste kontrolli.

8.24. Kasutajal on õigus küpsiste vastuvõtmisest keelduda, aktiveerides oma lehitsejas vastava küpsiste keelamise funktsiooni. Mõned teenused võivad olla loodud selliselt, et need töötavad ainult küpsiseid kasutades ning küpsiste blokeerimine võib mõjutada Kasutaja võimalust neid teenuseid või teatud osi nendest kasutada.
8.25. Kaupleja võib koos teatud kolmandate isikutega kasutada tehnoloogiat beacons (tugijaama saadetud paketid või „pikslid'), mille eesmärk on edastada teavet Kasutaja seadmest serverile. Beaconsid saab lisada veebi sisule, videotele ja e-kirjadele ning need võimaldavad serveril lugeda Kasutaja seadmest pärinevat teatud liiki teavet; näha, millal Kasutaja on vaadanud mingit konkreetset sisu või e-kirja, määrata kuupäeva ja kellaaega, millal Kasutaja vastavat beaconit vaatas, ning Kasutaja seadme IP-aadressi. Kaupleja ja kolmandad isikud kasutavad beaconse erinevatel eesmärkidel, sealhulgas veebikeskkonna kasutuse analüüsimiseks ning (koos küpsistega) sisu ja reklaami pakkumiseks vastavalt Kasutaja eelistustele.

8.26. Kaupleja võib kasutada veebimajakaid, mis on kinnitatud veebikeskkonda või e-mailile ja mis võimaldavad Kauplejal mh kindlaks määrata, kas ja kui palju Kasutaja mingit veebikeskkonna alalehte külastanud. Näiteks võivad majakatena funktsioneerida elektroonilised kujutised (mh bännerid, pildid jne).

8.27. Kaupleja ei kogu teadlikult isikuandmeid alaealistelt (isikutelt, kes on nooremad kui 18 aastat). Alla 18-aastased külastajatel tuleb enne isikuandmete avaldamist küsida vanema ja/või eestkostja nõusolekut. Vanema ja/või eestkostja nõusolekute andmete avaldamine on alaealistel keelatud.

8.28. Kaupleja võib koguda Kasutaja andmeid ka internetiväliselt (offline) (näiteks juhul, kui Kasutaja helistab Kauplejale, mille käigus Kasutaja esitab, täpsustab või täiendab enda isikuandmeid Kauplejale). Kui Kaupleja sisestab Kasutaja andmed Photopoint’i veebikeskkonna andmebaasi, kasutab Kaupleja selleks SSL-turvaprotokolli.

8.29. Kauplejal on õigus ühepoolselt muuta eeltoodud privaatsustingimusi, ilma et teavitaks sellest eelnevalt Kasutajat. Kasutajal on kohustus iga kord, kui ta kasutab Photopointi veebikeskkonda, tutvuda privaatsustingimustega.

8.30. Kaupleja ei vastuta ühegi veebikeskkonna sisu ega privaatsuse ja andmekaitse tingimuste eest, millele Kaupleja veebikeskkond lingib, või milliselt veebilehelt lingitakse Kaupleja veebikeskkonnale.

9.  Tingimuste muutmine, vastutus, vaidluste lahendamine, autoriõigused
9.1. Kõik autoriõigused Photopoint’is esitatud teostele kuuluvad Kauplejale või on Kaupleja selleks eelnevalt omandanud vastava õiguse. Autoriõigus laieneb ka käesolevatele kasutustingimustele.

9.2. Kasutajal õigus käesolevad kasutustingimused salvestada, et tagada vajaduse esinemisel nende taasesitamine lepingu sõlmimise hetkel püsival andmekandjal. Salvestamine on võimalik käesolevate kasutustingimuste üleval paremas nurgas nupule “Salvesta” vajutamise kaudu.

9.3. Kauplejal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Photopoint`i koduleheküljel www.photopoint.ee. Kui Kasutaja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kasutaja ja Kaupleja vahelisele õigussuhtele Kasutaja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.

9.4. Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Kaupleja ei vastuta Kasutajale tekitatud kahju eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kaupleja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Kaupleja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9.5. Kasutaja ja Kaupleja vahel Photopoint`i kasutamisel, lepingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kasutajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaite ja Tehnilise Järelevalve ameti juures tegutseva Tarbijakaebuste komisjoni (https://komisjon.ee/et), kohtusse või Euroopa Komisjoni juures tegutseva internetipõhisele vaidluste lahendamise platvormi (ODR platvorm - https://ec.europa.eu/consumers/odr/) poole. Kohtusse pöördumise korral on Kasutaja ja Kaupleja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Kaupleja asukohajärgse kohtu.

9.6. Kasutajal on õigus pöörduda kaebusega Kaupleja, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Kasutaja leiab, et isikuandmete töötlemisel on tema õigusi rikutud. Andmekaitse Inspektsiooni (edaspidi AKI) kontaktid leiab AKI koduleheküljelt www.aki.ee.

9.7. Kui Kasutaja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, siis lepingule ei kohaldu tarbija eriõigusi puudutavad sätted (nn tarbijakaitsesätted).